Goong Nabeuh Manéh

Goong Nabeuh Manéh

Senin, 5 Februari 2018 | 08:20 WIB

“Mudah-mudahan selanjutnya kita dari 36 klub dan para legend akan menulis surat secara resmi dari Askot menanyakan kepada PT (PBB) benang merah tersebut supaya kita dilibatkan”.


Kalayan teu ngirangan rasa hormat ka para léhen, kuring nyerat ieu seratan éstuning alatan hémeng ku polah anu parantos dilakukeun. Para léhen hormateun simkuring, sanaos kuring mah teu terang kumaha para léhen kapungkur maén kanggo Pérsib, da kantenan kuring mah budak kamari soré, nanging kuring asa “leungiteun” ajén ka para léhen (anu namina mah teu kedah disebatan).

Lantaran naon, lantaran asa nembéan ayeuna aya léhen anu nyebat dirina “léhen”, tebihna ti éta, geuning nyebat diri léhen téh kanggo kapentingan pribadi. Deudeuh teuing para léhen, naha bet sapertos goong nabeuh manéh. Anu nyebat léhen mah atos wéh kuring sareng bobotoh nu sanésna. Tong boro nu sanésna anu tangtos kantos nongton salira sadayana waktos maén di Pérsib, dalah kuring waé gé anu teu acan kantos nongton, anu mung uninga ti carita pun bapa sareng pun aki, da teu kaabotan ogé nyebat léhen.

BACA JUGA

Aya nu lepat dina goong nabeuh manéh, aya kakesel (panginten sanés ti kuring wungkul). Upami kieu mah kapan para léhen téh sapertos lauk buruk milu mijah, (aduh sakali deui ieu mah kalayan teu ngirangan rasa hormat ka para léhen) da bongan geuning enyaan waé sapertos lauk buruk milu mijah, ku hoyong ilubiung dina ngarékrut pamaén sagala, apanan teu kahartos pamaksadan téh.

Para léhen hormateun simkuring, léhen mah moal nyebat anjeunna léhen. Komo ukur kanggo kapentingan pribadi. Kahoyong mah léhen téh sapertos Ajat Sudarajat waé sadayana. Picontoeun Anjeunna mah, kagungan pamadegan anu kiat, henteu leumpeuh yuni. “Tong ngatasnamakeun legend keur kapentingan pribadi jelemna nu teu puguh. Saya teu satuju ikut campur soal pemilihan pemain persib.. Itu mah hak pelatih mutlak.. Tong diganggu.. Angguran mah dukung pelatih ..ulah daek diadu domba atuh…”, saur Anjeunna. Aya ku teges ieu léhen anu saleres- leresna léhen.

Pamungkas, kalayan teu ngirangan rasa hormat ka para léhen hormateun simkuring. Goong nabeuh manéh tangtos moal saé hasilna. Mangga mulih deui satadina, léhen tetep léhen sebatan ti bobotoh sadayana, para léhen ulah kalah janten lauk, lauk buruk milu mijah. 


Penulis ukur guru honorér di SMP. Twitter @gianhervyagiREVA KINARA / VPC / RED1

1 Komentar


 1. Meiisantika1933
  Selasa, 6 Februari 2018 | 05:02 WIB

  Tegep!!! Sapuk pisan ka akang senior hormateun sim kuring. Saenyana lehen mah teu kudu nelahkeun dirina lehen. Keun sina bobotoh saalam dunya nu nyebatkeun si anu lehen, da moal burung nu sanes ge bakal nyarebat lehen ieuh pan.

Tinggalkan Komentar


Berita Lainnya

 • Minggu, 25 Februari 2018 | 20:16 WIB

  Memahami Makna Pelatih Asing di Persib

 • Jumat, 23 Februari 2018 | 22:53 WIB

  Gomez dan Kutukan Pelatih Asing Persib

 • Rabu, 21 Februari 2018 | 18:03 WIB

  Istilah Kabeh Dulur Kini Hanya Terasa di Laga Away

 • Senin, 19 Februari 2018 | 18:00 WIB

  The Jakmania di Antara Anis dan Ahok

 • Senin, 5 Februari 2018 | 08:20 WIB

  Goong Nabeuh Manéh

 • Minggu, 4 Februari 2018 | 20:32 WIB

  Menimbang Keterlibatan “Mantan” Dalam Manajemen


Iklan Footer